Behandelovereenkomst

Jouw CAM-therapeute:

 • is aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT en heeft zich daarmee gecommitteerd te handelen conform de FAGT-regelgeving.
 • heeft zich verplicht tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en cliëntengegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens
 • dient de cliënt correct door te verwijzen na een arts of collega indien zijn/haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is
 • is verplicht om informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken in alle fases van de behandeling
 • is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben

Jij:

 • verstrekt alle eerlijke en relevante informatie aan de therapeut.
 • hebt recht tot inzage in je eigen dossier
 • kunt een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dan wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • bespreekt een eventuele klacht over de behandeling met de therapeut zelf. Geeft dit niet het gewenste resultaat dan kun jij je wenden tot de FAGT en/of tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris (www.quasir.nl) conform de WKKGZ.

De behandeling:

 • kan met wederzijds goedvinden te allen tijde worden beëindigd
 • kan eenzijdig door jou worden beëindigd indien jij als cliënt deze behandelovereenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 • kan eenzijdig worden beëindigd door je therapeute indien redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst voortzet. Dit dient duidelijk geargumenteerd te zin.
 • Alcohol en drugs beïnvloeden het bewustzijn. Als een cliënt onder invloed is kan de behandeling niet doorgaan. De gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.
 • Kosten en duur van een behandeling vind je op de website onder het kopje “tarieven”. Betaling kan contant, via pin of via tikkie. Als je het bedrag wilt overmaken is het betaaltermijn 5 dagen. Je ontvangt een factuur via de mail.
 • Als er sprake is van een lichamelijke toestand waardoor de massage niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd mag/kan worden, is het belangrijk om dit met mij te bespreken. Ik kan de massage dan aan jouw behoefte en mogelijkheden aanpassen. Voor meer informatie kijk onder het kopje: Contra indicatie.
 • Er worden in de praktijk GEEN sensuele of erotische behandelingen gegeven!