Home

Aandacht is ons venster op de wereld, zowel de wereld om ons heen als de wereld in onszelf. De beslissing om aandacht aan iets te schenken, bepaalt wat we wel en niet zien. Aandacht geeft vorm aan ons bewustzijn en geeft ons daardoor informatie waarop we onze keuzes en ons gedrag baseren. Je zou kunnen zeggen dat ons leven vorm krijgt door waar we onze aandacht op richten.